Profil

Melayani dengan hati
Menuju kebahagiaan abadi

Biografi

 • Nama : KH Taufiqurrohman Muzakki Syah
 • Tanggal lahir : 2 Juni 1971
 • Kota kelahiran : Jember – Jawa Timur , indonesia
 • Keturunan : Putra Utama Dari KH ACH.Muzakki Syah
  & Nyai Hj.Nur Fadilah
 • Istri : Ning Hj Lutfi Helmiyatin,S.pd.I

Anak

 1. Ning Hj. Afita Khoirunnisa R
 2. Ning Dewi Rofikoh Fillah R
 3. Ning Hafidhah Azizah R
 4. Ning Syarifah Afifah R
 5. Ning Syafira Auliya’ R

 

 1. Ning Hj. Afita Khoirunnisa R – Istri Dari Gus H. Aruna Hidayatullah,SE
  Cucu :
 • Ning Azza Ratu Azzahra
 • Ning Arsya Zanuba Azzahra
 • Gus Muhammad Alfazily Hidayatullah

SILSILAH SYAIKH ABDUL QODIR AL JAILANI

NABI MUHAMMAD SAW – Fatimah – Hasan – Abdullah Bin Mahdi – Musa Al Juni – Abdullah – Musa – Dawud – Muhammad – Yahya Az Zahid – Abdullah – Janka Dawsat – Musa – Shalih – Syaikh Abdul Qadir AL Jailani RA.

Silsilah KH. Ach. Muzakki Syah

(Urutan-urutan Silsilah Kh. Ach. Muzakki Syah dari Rasulullah SAW)

Nabi Muhammad SAW. – Fatimah Az-Zahra – Husein Syahid – Zainal Abiddin – Moh. Baqir – Ja’far Shodiq – Ali AL-Uradi – Moh. an-Naqieb – Isa an-Naqieb – Ahmad Muhajir – Ubaidillah – Moh. Alwi – Muhammad – Sayyid Alwi – Ali Kholi Qosam – Moh. Mirbat – Moh.Ali – Moh. Faqih MQ – Sayyid Ali – Hasan at-Turobi – Moh. Asadullah – Abu B. Basaiban – Sayyid Ahmad – Sayyid Moh. – Sayyid Umar – Sayyid Abdullah – Sy. A Rahman B. – Moh. Hasyim – Sy. A. Rahman – KH. Yusuf – Kh. M. Adzro’i – KH.Asy’ari – KH.Abd. Latif – K. Moh. Toyyib – KH. Durrin – KH. Samsul Muarif – KH. Syadali – Fatimah Az-Zahra – KH. Achmad Muzakki Syah – H. Taufiqurrahman

Wafat dan Pesan Pesan Beliau

Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani RA

Beliau adalah seorang Ulama’ Shufi Terkemuka yang sangat luas akan ilmunya yaitu zahud, wara’, kuat mujahadahnya dan sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Betapa tinggi derajat kewaliannya dalam pandangan Allah SWT, Karena itu beliau disebut Sulthonul Auliya’, Wali Kutub dan Gelar lainnya,

Beliau pengikut mazhab Hambali Pendiri Thariqat Qadiriyah, Shufi terbesar dan Shultonul Auliya’

Pesan-pesan yang mengandung hikmah beliau

"Tidaklah baik bagi orang yang hendak muncul
untuk memberikan petunjuk kepada manusia
sebelum dikaruniai oleh Allah tiga perkara
yaitu : Ilmu Ulama', Politik Raja-Raja,
dan kebijakan hukama"

Sejarah Dzikir Manaqib di Ponpes Al-Qodiri dan Kepemimpinan KH. Achmad Muzakki Syah

Di dalam keluarga besar KH. Achmad Syaha (Abah KH. Ach. Muzakki Syah) telah mengistiqomahkan amalan manaqib Syaikh Abdul Qodir Al-Jailani RA setiap ba’da sholat subuh dan khusus setiap malam jum’at beliau menyembelih ayam untuk dzikir manaqib sebagai rasa syukur dengan para tetangganya.

Artikel

Gallery